تنهایی درد زیبای من

زیبای من..همیشه عاشقم باش.حتی حالا که نیستی

 

پیام عشق

 

تنهایی تا ابدیت

فـــــــریـــــاد 

   فــــــریــــــــادی بـــــــرای تـــــــــو

  فریادی که از اعـــــماق قلـــــب خستـــه ام پا می گیرد

  و هــــــــــنـــــوز کـــــــــــه هـــــنـــــوز اســـت

  و بــــا ایـــــــــــــن کــــــــه مـــــــدت ها از رفتنــــــت گذشته

 هنــــــــوز بر حنــــــــــجره خســــــته ام جاری نگــــــشته

 زیـــــبایـــم

 هنوز نتوانسته ام درد عمیق

 نبــــودن و رفتـــنت را باور کـــم

 

عشـــــــــق من    

هنوز صـــــدای زیبای مستیت

و هنوز گم شدن در قطره قطره ی

 بـــعد صدایت فراموشم نشده

و بــــه خدای اسمان ها قســـم

هــــنــوز کــه هـنـوز اســت

عروجی که با تو بودن برایـــم اورده پایان نیافته   

 

پرنده را که ازاد کنی

روزی برمـــی گردد

و مـن خالی

از ایــــن اتفــاق زمینی

زیــــاد دور نیسـتـــم

روزی مــــــی ایـــــــــم

و تــــــو را بــــا خــــــود

بــــــه اوج رویاهـــــایم می بــــرم

می بــــرم تـــا ببــیـنی

مـخمــل رویـاهــــای پســرک

چـــــه رنــــگـی دارد!!!!!!!

مــــــــن می ایــــــم   

مـــنــتـظــــــــرم بـــاش


3 اردیبهشت 1388 | 2 نظر

 
 

درباره ی من

با سلام
من منم!! این بیشترین چیزیه که میتونم بگم
دیگه هم تنها نیستم...
تنها ترینم

 

موضوعات

شعر عاشقانه

متن عاشقانه

عکس عاشقانه

خیانت

متن های هنری و ادبی

جملات زیبا

مختلف

   

پیوندهای روزانه

ته مانده ی یک زن

.:موزیک سرا:.

 

مطالب اخیر

عشق چیست؟؟

بوسه های مربوط به متولدین هر ماه..

بوسه...

تفاوت عشق و دوست داشتن از نگاه دکتر علی شریعتی

فرصت..

آنکه باید باشد ولی ....

کاش تحملی بود برای زندگی

بازگشتم

جدایی و خداحافظی

طالع بینی عشق

معنی واقعی عشق

یه جمله ی قشنگ از ولت

جمله ای زیبا از شانفور

نصیحت همسایه

دعایی از دکتر علی شریعتی

 
 

امکانات جانبیTanHa